Patent Verilmeyecek Konular

Aşağıda bahsi geçen konular buluş niteliğinde taşımadıkları için Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:

1 – Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
2 – Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
3 – Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
4 – Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
5 – İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Gerekli maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile
bunların üretim usullerine uygulanmaz.

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz
1 – Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
2 – Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.