Patent İtiraz işlemi

Patent İtiraz;
Türk Patent Enstitüsüne yapılan patent işlemleri kuruma ait patent bülteninde ay süre ile yayınlanmaktadır. Yayını gerçekleşen başvurulara altı aylık süre içerisinde itiraz edilebilmektedir.

Neden İtiraz Edilir
Başvurusu gerçekleşmiş sektörde alınan patent tescil koruması ile tekel hakkı kazanacağından dolayı müracaatın başvurusunun yapıldığı tarihten önce bilinen başka bir teknik olduğu veya buluş üzerinde hak talepleri gibi nedenlerden itiraz edilebilir.

İtirazda Neler İstenir?
Başvurusu gerçekleşen itirazı destekleyecek patenttin müracaat ile ilgili olduğunu gösteren teknik ekipman ile ilgili deliller,
Yapılan patent başvurularının patent kriterleri olan tekniğin daha önceden bilinilirlik durumunu aşmadığı veya üretilebilirlik kriterine uymadığı,
Başvuru dosyası içeriğinin patent yönetmeliğine uygun olmadığı İleri söylenebilir.
Patent İtiraz İnceleme Aşamaları
İtirazın yapılmasından sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru sahibine itiraz ile ilgili bilgi tebliğ edilir. Müracaat sahibi itiraza karşı görüş, düşünce ve delillerini 90 gün içerisinde kuruma iletebilir veya yapılan itirazları dikkate alıp yapılan başvurusunda istem veya tarifname üzerinde değişiklik yapıp başvurusunu yeniden yapabilir. Patent itiraz birimince incelenen kararı Sınai Mülkiyet Mahkemesine de götürülebilir. Veya bu süreçte itiraz etmeyen tüm şahıs veya kurumlar itiraz konusunu Sınai Mülkiyet Mahkemesine götürebilir.