Patent Başvuru

Patent başvuru işlemi yapılmadan önce Sinai Mülkiyet Kanununu iyi bilen konusunda uzman patent mühendisleri tarafından  evrakların hazırlanması gereklidir.Türk Patent ve Marka Kurumu’na bağlı bir Patent Vekili aracılığı ile yapılacak patent işlemi vekaletname doldurulması zorunludur.