Patent Hukuku

Patent hukuk çerçevesinde sanayi piyasasında kullanılabilir patent tescil sahibine resmi kurum tarafından verilen bir koruma aracıdır.
Resmi belge, buluş hak sahiplerine tescil alınan ürününü başka bireylerin kullanmasına izin vermesi ve izni olmadan kullananlara engel olmak şeklinde hak kazandırır. Geliştirilen buluşun, patent belgesi alındıktan sonra koruma süresi 20 senedir. Bu sürenin uzatılması mümkün değildir. Gerekli sürenin dolmasından sonra kamuya açık hale gelir ve herkes tarafından kullanılabilir.