Tasarım Tescil İtiraz

Tasarım Tescil İtiraz

Tasarım tescil itirazı tescil için başvurulan bir tasarımın uygun olmadığı ya da daha önceden tescil edilen bir tasarım ile benzerlik gösterdiği iddiası ile gerçekleşebilir. Bir tasarımın tesciline ilişkin olarak pek çok sebeple itiraz gerçekleştirilebilir. Tasarımınız ile ilgili itiraz durumu ile karşı karşıya kaldığınızda ya da başka bir kişinin tasarımına itiraz da bulunmak istediğinizde ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız, sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Tasarım Tescil İtirazı Nedir?

Tasarım tescil itirazı bir tasarım için tescil sürecinde tasarıya yönelik ya da tasarımın reddedilmesine karşılık itiraz etme hakkıdır. Tasarım tescil sürecinde, başvurular incelenir ve yayına alınır. Yayın sürecinde de kişiler ya da şirketler tasarım ile ilgili olarak itiraz da bulunabilir. Bunun yanında tasarım tescil başvurusu reddedilen başvuru sahipleri de itiraz hakkını kullanabilir. İtiraz süreci de tasarım ofisleri tarafından belirlenen kurallara ve süreye tabidir. İtiraz süreci aynı zamanda hukuki bir süreçtir.

TASARIM İTİRAZ NEDENLERİ

Tasarım Tescil İtiraz Nedenleri Nelerdir?

Tasarım tescil itiraz nedenleri olarak sayabileceğimiz son derece önemli ve etkili durumlar vardır. Yaygın olarak tasarım tescil itiraz nedenleri aşağıdaki gibidir:

Benzersizlik İhlali

Tescil için başvurulan tasarımın tamamen benzersiz olmadığı ve daha önce tasarlanan bir ürüne benzediği yönünde iddialar olabilir. Daha önceden tasarlanan bir tasarımla arasında benzerlik olması halinde, ihlal söz konusu olmaktadır.

Tescil Edilemezlik Nedenleri

Tasarımlar için tescil edilemez nedenleri arasında tasarımın tescile uygun olmadığına ilişkin unsurlar yer alır. Tasarımın teknik bir fonksiyona sahip olması, kamuya mal olmuş olması, ahlaki normlara uygun olmaması, yeterince yenilikçi olmaması bu unsurlar arasında yer almaktadır.

Formel Eksiklikler

Başvuru sürecinde eksik ya da hatalı belgelerin olması durumunda da başvuru reddedilebilir. Böyle bir durumda da formel eksikliklerden kaynaklı olarak itiraz edilebilmektedir.

İhlal Edilen Haklar

İtiraz daha öncesinde tescil edilen bir tasarımın hak ihlali söz konusu olması gerekçesiyle yapılabilir. Başvurulan tasarımın, daha önceden tescil edilen bir tasarımın haklarını ihlal etmemiş olması gerekir.

Hak Sahipliğinin Belirsizliği

Başvurulan tasarımın hak sahibinin yanıltıcı ya da belirsiz olması durumunda da itiraz yapılır. Hak sahibi bilgilerinin eksik ve hatalı olması durumunda itiraz nedeni oluşur.

Tescil Edilecek Konunun Belirsizliği

Tescil edilmek istenen tasarımın, çizgileri, sınırları ve unsurlarının belirsiz olması durumunda itiraz söz konusu olur. Bu durumda da başvurunuz reddedilebilir ve itiraz durumu ortaya çıkabilmektedir.

Daha pek çok sebeple başvuru reddi ve itirazı oluşabilir. Bunlar tasarıma, tasarım ofisine ve ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

Kimler Tasarım Tescil İtirazında Bulunabilir?

Tasarım tescil itiraz başvurusu yapabilecek ve bu hakka sahip olan kişiler vardır. Bunların kim olduklarını merak ediyorsanız, sizlere bilgi vermek istiyoruz. Tasarım tescil itirazında bulunabilecek olan kişiler şöyledir:

  • Benzer tasarıma sahip olanlar
  • Rakip şirketler ve işletmeler
  • Fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek isteyenler
  • Perakendeciler ve distribütörler
  • Fikri mülkiyet ofisi veya kamu kurumları

Tasarım tescil itirazında ayrıca tasarım tescil başvurusu reddedilen kişiler de bulunabilir. Tasarım başvurularının reddedilme nedenlerini yanlış ya da hatalı olduğunu düşünen başvuru sahipleri, itiraz da bulunabilir.

Tasarım Tescil İtirazı Nasıl Yapılır?

Tasarım tescil itirazı yapma sürecinde, itirazı yapacak olan kişilerin bazı adımları takip etmesi gerekir. Hukuki bir süreç olduğu için ayrıca çok dikkatli olunması gerekir. Hem karmaşık hem de hukuki bir süreç olmasından kaynaklı olarak, bu süreçte özellikle danışmanlık desteği almak önemlidir. Alacağınız danışmanlık hizmeti ile birlikte, kişilerin tasarım tescil itiraz sürecinde hangi adımları takip edeceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz. Sizlere bahsedeceğimiz adımları eksiksiz ve özenli bir şekilde yaptığınızda, sorun yaşamadan itiraz sürecini tamamlayabilirsiniz

TASARIM TESCİL İTİRAZ

Tasarım Tescil İtiraz Aşamaları

Tasarım tescil itirazı aşamaları daha önce de bahsettiğimiz gibi son derece önemlidir. Bu süreçte sırasıyla yapılması gerekenler:

İtirazın Hazırlığı

Tasarım başvurusunun reddedilmesi ya da itiraz hakkının başlaması ile birlikte, itirazda bulunacak olan kişilerin hazırlık yapmaya başlaması gerekir. İlk olarak itiraz nedenlerinin belirlenmesi ve buna göre belgelerin toplanması gerekir.

İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması

Başvuru sahibi ya da yasal temsilcisi tarafından itiraz dilekçesi hazırlanır. Bu dilekçede de itirazın nedenleri, tarafları, argümanları ve delillerini içeren yazılı bir beyan yer alır. Dilekçe, mutlaka fikri mülkiyet ofislerinin belirlediği formatta hazırlanmak durumundadır.

Gerekli Belgelerin Eklenmesi

İtiraz dilekçesine, gerekli belgelerin eklenmesi gerekir. Doğal olarak itiraz nedenlerinin mutlaka belgelerle desteklenmesi gerekir. Bu belgeler arasında genel olarak kanıtlar, uzman görüşleri ve analizler yer almaktadır.

Resmi Başvuru Formunun Kullanılması

Fikri mülkiyet ofisleri tarafından resmi başvuru için resmi başvuru formu talep etmektedir. İtiraz nedenleri ve sahibine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir başvuru formu kullanılması gerekir.

İtirazın Değerlendirilmesi

Fikri mülkiyet ofisleri, yapmış olduğunuz itirazı değerlendirir ve inceleme başlatır. İtirazda bulunan taraf ya da başvuru sahibi, bu süreçte ek olarak talep edilen belgeleri sunabilir.

Uzlaşma veya Değişiklik

İtiraz değerlendirme sürecinde tescil başvurusu kabul edilir ya da başvuruda bir değişiklik olursa, uzlaşma ve değişiklik olması durumu söz konusu olabilir.

Mahkeme Yolu

İtirazın reddedilmesi halinde, başvuru sahipleri gerekli durumlarda mahkeme yoluna başvurabilmektedir.

Tasarım tescil itiraz süreci genel olarak yukarıdaki adımlardan oluşmaktadır. Bu adımların eksiksiz bir şekilde tamamlanması ile birlikte, başvuru sahipleri doğru sonuç alacaktır.

Tasarım Tescil İtiraz Davası

Tasarım tescil itiraz davası tescilin reddedilmesi için başvuru sahipleri ya da tescile itiraz eden kişiler tarafından açılır. Öncelikli olarak mahkemeye başvurulur. Bu dava için yetkili olan mahkeme Fikri Mülkiyet Mahkemesi’dir. Mahkemeye başvurmak için başvuru dilekçesi hazırlanmakta ve dava süreci başlamaktadır. Dava sürecinde doğal olarak delillerin ve iddiaların sunulması gerekir. Buna yönelik olarak gerekli belgelerin ve kanıtların toplanması gerekir. Mahkemenin görülmesi ve karar bağlanması ile birlikte itiraz eden kişiler için olumlu ya da olumsuz kararlar çıkabilir. Sonuç olarak başvuru sahipleri aynı zamanda temyiz hakkını da kullanabilir

SIKÇA SORULAN SORULAR

Merak Edilenler

Tasarım tescil itirazı ne zaman yapılır?

Tasarım tescil itiraz işlemi, başvurunun başladığı ya da tescilin reddedildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Resmi olarak tescilin reddedildiği ya da yayınlandığı tarihlerde itiraz yapılabilir.

İtiraz sürecinde gerekli belgeler nelerdir?

İtiraz süresinde talep edilen belge ve evraklar şöyledir:

  • İtiraz dilekçesi
  • Başvuru sahibinin iddialarını
  • Nedenler ve deliller
  • İtirazın desteklenmesi için benzer tasarımlara dair kanıtlar
  • analizler ve uzman görüşleri gibi belgeler de eklenmelidir.

Tasarım tescil itirazı ne kadar sürer?

Tasarım tescil itiraz süreci, itirazın nedenine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genelde bu sürecin birkaç ayda tamamlanacağını ifade edebiliriz.

Tasarım tescil itirazı için ücret ödenir mi?

Tasarım tescil itiraz süreci için, belirli bir ücret ödenmesi gerekir. Başvuru sahipleri ya da itiraz da bulunan kişiler mülkiyet ofislerine bu ödemeyi yapmak zorundadır.

İtiraz reddedilirse ne yapılabilir?

İtirazın reddedilmesi durumunda başvuru sahipleri temyiz başvurusunda bulunabilir. Böylece temyiz süreci ile birlikte daha üst mahkeme itirazı değerlendirebilir.

Başvuru sahibi itiraz sürecini takip etmeli mi?

Başvuru sahibi tabi ki itiraz sürecini takip etmelidir. Hatta bu süreçte çok dikkatli olmalı ve talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında sunmak zorundadır.

İtiraz sürecinde avukat tutmak zorunlu mudur?

Tasarım tescil itiraz sürecinde kişilerin avukat tutması zorunlu değildir. Ancak hukuki bir süreç olduğu için avukat tutmanız ile birlikte süreci çok daha profesyonel yönetebilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin

Call Now Button