Tasarım Tescil İhbarname

Tasarım Tescil İhbarname

Tasarım tescil ihbarname ile birlikte tasarım tescili elinde bulunan kişi, tasarımını izinsiz olarak kullanan kişilere resmi bildirimde bulunmaktadır. Bilindiği üzere, tasarım hakkı bulunan kişiler, aynı zamanda bu tasarımın farklı kişiler tarafından kullanılmasını da engellemektedir. Üçüncü kişilerin tasarımı kullanması durumunda da ihbarname yolu ile tasarım sahipleri hukuki yollara başvurabilmektedir. Tescilli tasarımlarınızın başka kişilerce izinsiz kullanıldığını fark ettiğinizde sizler de ihbarname hakkınızı kullanabilirsiniz.

Tasarım Tescil İhbarnamesi Nedir?

Tasarım tescil ihbarnamesi nedir ve hangi durumlarda bu ihbarname gönderilir bilgi vermek istiyoruz. Tasarım tescil ihbarnamesi, tasarım sahiplerinin, tasarımları üzerindeki hak ihlalleri konusunda hukuki olarak gönderilen bildirimdir. Tasarım sahiplerinin, tasarım haklarını korumak için başvurduğu resmi hukuki bir süreçtir. İhbarname ile tasarımı izinsiz olarak kullanan kişilere dava açılmamaktadır. Bu yalnızca tasarımı kullanmayı bırakmasına ilişkin olarak bir ön uyarıdır. İhbarnameye rağmen tasarım izinsiz olarak kullanılmaya devam ederse, bu durumda kişiler hukuki yollara başvurabilmektedir.

TASARIM İHBARNAME

Tasarım Tescil İhbarnamesinin Unsurları Nelerdir?

Tasarım tescil ihbarnamesi unsurları vardır. Tasarım tescil ihbarnamesinde yer alması gereken en önemli unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Tasarımın tescil edildiğine ilişkin olarak bilgiler, tescil tarihi ve tescil numarası
 • Tasarım sahibine ilişkin bilgiler, hukuki temsilcisi var ise onun bilgileri
 • Tasarımın görselleri ve açıklaması, hangi özelliklere sahip olduğunun detayları
 • Tasarımın tescilli olduğuna ve izinsiz kullanılmayacağına ilişkin hukuki koruma bilgileri
 • Tasarım sahibi tarafından, tasarımın izinsiz kullanımına devam edildiği zaman hukuki yollara başvurulacağını belirten ifadeler
 • Tasarım sahibinin ya da hukuki temsilcilerinin iletişim adresleri yer alır.

Tasarım tescil ihbarnamesi üzerinde, yukarıda yer alan bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin eksiksiz olması ve profesyonel bir şekilde hazırlanması gerekir. Ancak o zaman sorunsuz hukuki bir süreç başlayacaktır.

Hangi Durumlarda İhbarname Gönderilir?

Tasarım tescil ihbarname gönderim işlemi belirli durumlarda gerçekleşmektedir. Tasarım tescil ihbarnamesi gönderilmesi gereken popüler durumlar aşağıdaki gibidir:

İhbarname Hangi Durumlarda Gönderilir?

İzinsiz Kullanım

Tasarım sahibi, tescilli tasarımının izinsiz kullanıldığını fark ettiğinde, bu durumun ihbar edilmesi amacıyla ihbar gönderebilir.

Tasarım İhlali

Tasarımınızın başkaları tarafından izinsiz kullanılması ya da kopyalanması halinde, tasarım sahibi bu durumu belirtmek amacıyla ihbarname gönderilir.

Ticari Faaliyetlerde Haksız Rekabet

Benzer tasarımları başkalarının kullanımı ile haksız rekabet oluşturması söz konusu ise, tasarım sahipleri ihbarname ile birlikte yetkililere bu durumu yansıtabilir.

Ürün Taklitleri

Tasarım sahipleri, tasarımlarına benzer özelliklerde bir ürün çıkarılması ve bir taklit söz konusu olması durumunda ihbarda bulunarak bu ürün ile ilgili işlem yapabilmektedir.

Lisanssız Kullanım

Tasarımın, tasarım sahibinden lisans alınmadan kullanılması durumunda da yine tasarım tescil ihlali söz konusu olacaktır.

Tescil Haklarının İhlali

Tasarım tescil sahibinin tescil haklarının ihlal edilmesi durumunda, hak sahibi için de koruma hakkının ihlali söz konusu olur. Bunun ihbar edilmesi durumunda, ihbar etmek amacıyla ihbarname gönderilir.

Tasarım tescil ihbarnamesi, genel olarak tasarımın izinsiz kullanımı durumunda söz konusu olmaktadır. Tasarımınız ile ilgili böyle bir durum söz konusu ise, sizler de ihbarname göndererek bu durumu çözebilirsiniz. Bu süreçte alınan danışmanlık desteği ile birlikte haklarınızı da etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Tasarım Tescil İhbarnamesi Nasıl Gönderilir?

Tasarım tescil ihbarnamesi göndermek durumunda kaldığınızda, hukuki olarak bunu yapabilirsiniz. Tasarım teciliniz olduğu için bu hakka sahip olduğunuzu belirtmemiz gerekir. Tasarım tescil ihbarnamesi göndermek istediğinizde yapmanız gerekenler:

 • Öncelikli olarak tasarımın izinsiz kullanıldığına ilişkin olarak somut deliller gereklidir. Tasarım sahibi bu delilleri bulmalı ve değerlendirmelidir.
 • Tasarım tescil ihbarnamesi göndermeden önce mutlaka hukuki olarak destek almanız gerekir. Fikri Mülkiyet Avukatı olarak görev alan kişiler, sizlere bu süreçte yardımcı olacaktır.
 • Bir sonraki aşama da ihbarnamenin hazırlanması gerekir. İhbarnamede tasarım sahibinin iletişim bilgileri, adı soyadı, tescil numarası, tasarımın izinsiz kullanıldığına ilişkin detaylar, kullanımının tespitine ilişkin olarak materyaller ve tarihler yer almalıdır.
 • Tasarım sahibi eğer bir hukuki temsilci ile çalışacak ise bu temsilcinin ismi, iletişim bilgileri, vekaletname gibi bilgiler yer almalıdır.
 • İhlal ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ve kanıtlar yer almalıdır. Bunun yanında hukuki sonuçları içeren uyarılar da bulunmalıdır.
 • Bundan sonraki aşama da ise takip ve ilerleme kontrolü sağlanmaktadır. Gönderdiğiniz ihbarnameyi takip etmeniz ve yanıt almanız halinde de uygun hukuki durumların değerlendirilmesi gerekir.

Tasarım tescil ihbarnamesi gönderme süreci bazen karmaşık ve zorlu bir süreç haline gelebilir. Bu süreci daha profesyonel bir biçimde yönetmek adına danışmanlık desteğine başvurabilirsiniz.

Kimlere Tasarım Tescil İhbarnamesi Gönderilir?

Tasarım tescil ihbarname göndermek tasarım sahipleri tarafından, bazı kişi ve kurumlara yapılmaktadır. Tasarım ihlali söz konusu olduğunda, bu ihlali yapan kişilere ihbarname gönderilir. Tasarım sahiplerinin ihbarname gönderebilecekleri kişi ve kurumlar aşağıdaki gibidir:

 • Tasarım sahipleri, tasarımlarını izinsiz kullanan rakip işletmelere ihbarname gönderir.
 • Tasarımın izinsiz kullanımı ile üretilen ve satılan ürünler için de üreticilere ve satıcılara ihbarname gönderilir.
 • Distribütörler ve perakendeciler, tasarımı izinsiz kullanarak üretim ve satış yaptığında yine tasarım hakkına sahip olan kişiler ihbarname gönderebilmektedir.
 • Tasarımın izinsiz bir şekilde internet platformlarında kullanılması ve online mağazalarda satış yapılması durumunda tasarım sahipleri, tescil ihbarnamesi gönderebilmektedir.
 • Tasarım tescil sahipleri, tasarımcıların tasarımının benzerini ya da aynısını yaptığını tespit ettiğinde, ilgili tasarımcılara ihbarname gönderir.
 • Tasarım sahibi ayrıca tasarımı izinsiz olarak kullanan sergilere, ticaret fuarlarına ve ilgili organizatörlere de yine buna ilişkin olarak ihbarname gönderir.

Tasarım tescil ihbarnamesi yukarıda yer alan kişilere gönderilen hukuki bir belgedir. Tasarımın izinsiz kullanımı durumunda, tasarım sahiplerine bu ihbarname gönderilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

SIKÇA SORULAN SORULAR

Merak Edilenler

Tasarım tescil ihbarnamesi ne zaman gönderilir?

Tasarım sahibi, tasarım tescil ihlali yani tasarımının izinsiz bir şekilde kullanıldığını fark ettiği ya da tasarımı ile benzer bir tasarımın piyasaya çıkarıldığını fark ettiği an, ihbarname gönderebilmektedir.

Tasarım tescil ihbarnamesi göndermek zorunlu mu?

Tasarım tescil ihbarnamesi göndermek tabi ki zorunlu değildir. Ancak tasarım üzerindeki haklarınızın ihlali durumunda, bu hakların korunması ve tekrar kazanmak için ihbarname gönderilmelidir.

Tasarım tescil ihbarnamesi göndermek için bir süre var mıdır?

Tasarım tescil ihbarnamesi göndermek için belirli bir süre vardır. Bu süre de ihlalin fark edildiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Tasarım tescil ihbarnamesi gönderildikten sonra ne olur?

Tasarım tescil ihbarnamesi gönderildikten sonra ihlal eden tarafın tepkisine bakılır. Anlaşma sağlanırsa sorun kalmaz ancak anlaşma sağlanmazsa da hukuki yollara başvurulabilir.

Tasarım tescil ihbarnamesi göndermek maliyetli midir?

Tasarım tescil ihbarnamesi göndermek, bu süreçte hukuki destek almak ve hukuki süreçleri başlatmak maliyetlidir. Tabi tasarım sahipleri için haklarını koruma sağladığından çok önemlidir.

Tasarım tescil ihbarnamesi gönderildikten sonra dava açmak zorunlu mudur?

Tasarım tescil ihbarnamesi gönderildikten sonra dava açma durumu tercihe bağlıdır. Eğer uzlaşma sağlanır ya da tasarımın kullanımı durdurulursa dava açılmasına gerek olmaz. Ancak tasarımın kullanımına devam edilirse, bu durumda dava açılabilir.

Call Now Button