Patent Olmayan Buluşlar

Patent Verilmeyen Buluşlar

Patent verilmeyen buluşlar ya da icatlar nelerdir sorusunun cevabı, patent başvurusunda bulunmak isteyen kişiler için çok önemlidir. Sonuç olarak bir buluşun patent alıp alamayacağının önceden bilinmesi ile birlikte zaman kaybından kurtulmak mümkündür. Birçok kişi için doğal olarak önceden patent verilmeyecek olan buluşların neler olduğunun bilinmesi gerekir. Sizlere patent alamayacak ve patent alması en kolay buluşlar ile ilgili bilgi vermek istiyoruz.

Patent Verilmeyen Buluşlar Nelerdir?

Patent verilmeyen icatlar da vardır ve bunlara yönelik yapılan çalışmalara boşuna zaman harcayabilirsiniz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, mutlaka hangi buluşların patent alamayacağını bilmeniz gerekir. Patent ofisleri tarafından reddedilen buluşlar aşağıdaki gibidir.

Doğa Kanunları ve Soyut İlkeler

Doğa kanunları ve soyut ilke kapsamına giren ürün ve icatlar patent alamaz. Tabi buluşun tam olarak ne olduğu ve neleri karşıladığı ayrıca incelenir. Yalnızca bu ilkeleri karşılayan ve farklı bir işlevi olmayan buluşlara patent verilmez.

Mental Faaliyetler ve İnsan Zihni

İnsan zihnine yönelik faaliyetler ya da metotlar ve bilgi aktarımı gibi unsurlara dayanan buluşlara da aynı şekilde patent verilmez.

Genetik Materyal ve Canlı Organizmalar

Canlı organizmalar ile ilgili doğal genetik materyaller de patent kapsamında yer almaz. Yalnızca bu organizmalar üzerinde yapılacak ve genetik modifikasyonları destekleyecek uygulamalar ya da buluşlar için patent verilebilir.

Münferit Fikirler veya Teoriler

Sadece fikirlere ya da çeşitli teorilere dayanan ve somut bir uygulama barındırmayan buluşlar da patent alma konusunda sorun yaşamaktadır.

Münhasır Hak İhlali

Başka kişilerin münhasır haklarını doğrudan ihlal eden buluşlar için de yine patent verilmemektedir.

Ahlaki veya Kamu Düzeniyle Çelişen Buluşlar

Ahlaki açıdan sakıncalı ve kamu düzeniyle çelişen buluşlar da aynı şekilde patent verilmeyen buluşlardır. İnsan klonlama ya da nükleer silah teknolojileri gibi buluşlar desteklenmemektedir.

Duygusal veya Estetik İfadeler

Yalnızca estetik değeri olan ve duygusal ifadeleri temsil eden, sanatsal değeri olan ve kültürel anlam taşıyan eserlere patent verilmemektedir. Eğer bu ürünlerin teknik özellikleri ve işlevselliği var ise bu durumda patent başvurusunda bulunulabilir.

İnsan Vücudu veya Sağlığı Üzerine Zararlı İfadeler

Patent alabilecek buluşlar da her zaman yarar gözetilmektedir. Bu yüzden de insan vücuduna zarar verebilecek, sağlığı olumsuz etkileyebilecek buluşlara da patent verilmez.

Önceki Teknolojiye Yeterince Farklı Olmayan Buluşlar

Daha önceden geliştirilen bir teknolojiye benzer ya da çok farkı olmayan bir buluşa patent verilmemektedir.

Seri Üretilebilir Olmayan Buluşlar

Bir buluşun patent alabilmesi için aynı zamanda seri üretilebilir olması gerekir. Buluşunuzun eğer seri üretilme gibi bir özelliği yoksa o zaman patent verilmeyecektir.

Patent Almak İçin Gerekli Şartları Nelerdir?

Patent alma şartları her kategori için geçerlidir. Herhangi bir alanda geliştirmek ve patent almak istediğiniz buluşların bu şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:.

  • Buluşun yenilikçi olması
  • Sanayiye uygulanabilir olması
  • Buluşun yaratıcı olması
  • Açık ve işlevsel olması
  • Ticari uygulanabilir olması
  • Buluşun belirli bir konusu olmalı
  • Etik ve hukuka uygunluk olmalı
  • Patent başvurusunda bulunan kişinin, buluşun yaratıcısı olması gerekir.

PATENT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Patent Kolay Nasıl Alınır?

Patent En Kolay Nasıl Alınır?

Patent almak karmaşık bir süreç olsa da bazı ipuçları ile birlikte bu süreci kolay hale getirebilirsiniz. Bu süreci daha kolay ve sorunsuz hale getirmenin en önemli yolu, profesyonel destek almaktan geçer. Bu alanda destek veren danışmanlarla birlikte patent alım sürecini çok daha kolay hale getirebilirsiniz. Alacağınız danışmanlık desteği ile birlikte patent almak için gerekli belgeleri temin etmenizi sağlayacak ve başvuru sürecinde de sizlere destek verecektir. Kısacası, patent almak için gerekli bilgi ve birikime sahip olmanızı sağlayacaktır.

En kolay patent alan buluşlar sayesinde, patent alma sürecinde işinizi büyük oranda kolaylaştırabilirsiniz. Tabi patent alım sürecinin bir dizi sürecin sonunda gerçekleştiğini unutmamanız gerekir. Sizlere öneride bulunacağımız ürünler ve buluşlar, sadece patent ofisleri tarafından daha kolay onaylanan buluşlardır.

Mekanik Cihazlar

İşlevsel, basit ve yenilikçi olan mekanik cihazlar genellikle patent almaya hak kazanır. Özellikle pratik bir kullanımı olan alet ve makine tasarımları en kolay patent alan buluşlardır. Tabi buluşun vadettiği şeyleri yapması ve yenilikçi olması şartı vardır.

Tıbbi Cihazlar ve Teknolojiler

Dünya genelinde tıbbi alanda yapılan çalışmalar ve teknolojiler her zaman desteklenmiştir. Bu yüzden de tıbbi cihaz, hasta bakımına ilişkin ürünler, sağlık teknolojileri ve tedavi yöntemleri patenti alınan en önemli buluşlardır.

Elektronik Cihazlar ve İnovasyonlar

Elektronik alanda geliştirilen buluşlar, yeni teknolojiler ve özellikle enerji tasarrufu ile ilgili elektronik sistemler patent alma konusunda yine ayrıcalıklı buluşlardır.

Yazılım ve Bilgisayar Uygulamaları

Yazılım alanında geliştirilen çözümler, ver tabanı yönetimi, yeni bir algoritma ve güvenlik önlemlerine yönelik buluşlar da yine patent alma konusunda çok daha avantajlıdır.

Tarım ve Gıda İnovasyonları

Tarım ve gıda alanında geliştirilen ürünler ve inovasyonlar, gıdaların işlenmesine ilişkin cihazlar, üretim yöntemleri gibi buluşlar patent alabilmektedir.

Çevre Dostu Teknolojiler

Çevre dostu teknolojiler, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan ve atıkların azaltılmasına olanak tanıyan buluşlar da yine patent alma konusunda yararlıdır.

Eğitim ve Eğlence Teknolojileri

Eğitim ve eğlenceye katkı sağlayan yenilikçi projeler, buluşlar ve interaktif öğrenme yöntemleri de yine patent alma konusunda şanslı kategorilerdir.

Sosyal İnovasyonlar

Topluma fayda sağlayan ve sosyal sorunlara çözüm sağlayan buluşlar ve projeler de aynı şekilde patent alabilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz kategoriler, patent alınması kolay kategorilerdir. Ancak bir buluşun patent alabilmesi için karşılaması gereken farklı kriterler de mevcuttur. Bu kriterlerin yerine getirilmesi ile ancak patent başvurunuz kabul edilecektir.

Detaylı Bilgi İçin

SIKÇA SORULAN SORULAR

Merak Edilenler

Buluşlar neden patent ile korunur?

Patent sayesinde bir buluşun ekonomik getirileri yalnızca başvuru sahiplerinin yararlanmasına olanak tanır. Yani buluş sahibinin ödüllendirilmesinin yolu patentin alınmasıdır. Böylece izinsiz bir şekilde buluşun kullanılması, üretilmesi ve satılması engellenir.

Patent almanın amacı nedir?

Patent yasalarının amacı, kişileri buluş yapma ve yenilikçi olma konusunda teşvik etmektir. Böylece teknolojik gelişmelerin artması ve sanayiye uygulanabilir yeni gelişmelerin ortaya çıkması desteklenir. Patent alanlar için de amaç doğal olarak, buluşlarının desteklenmesi ve mali gelirlerinin elde edilmesidir.

Patent ve faydalı model arasındaki farklar nelerdir?

Faydalı model ile patent arasındaki temel fark, faydalı modelde buluş basamağı aranmaması patentte ise buluş basamağı aşaması aranmasıdır. Faydalı model, sanayiye uygun ve yeni olduğunda patent alırken, buluşun patent alabilmesi için buluş basamağı içermesi gerekir.

Bir şeyin patentli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir ürünün patentli olup olmadığının anlaşılması için, üzerinde bir patent numarası yer alması gerekir. Eğer bir patent numarası yoksa, zaten o ürünün patentinden söz edilemez. Patent numarası var olması da patentli olduğunu kanıtlamaya yetmez. Veri tabanlarından gerekli sorgulama yapılarak, ürünün patenti ile ilgili detaylı bilgilere erişilebilir.

Patent almadan üretim yapılır mı?

Patent alınmadan da bir buluş ya da ürün için üretim yapılabilir. Ancak patenti olmadan bir buluşu üretmek, üçüncü şahısların da o buluşu kullanmasına olanak tanır. Hatta başka birinin sizin buluşunuzun patentini alma durumu bile söz konusu olabilir. Bu yüzden de patenti almadan üretim yapmak sizlere zarar verecektir.

Call Now Button