Patent Tescil Teşvikleri

Patent Teşvikleri

Patent teşvikleri ile birlikte, yeni bir buluşa imza atmak isteyen ve patent almak isteyen kişiler için önemli ayrıcalıklar sağlanmaktadır. Ülkemizin en önemli kuruluşları arasında yer alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK, patent teşvikleri konusunda en önemli çalışmalara imza atan kurumdur. “Patent Desteği Programı” ile birlikte birçok kişinin buluşu için patent almasını sağlamaktadır. Patent almak isteyen kişilere sağlanan teşvikler ve bu teşviklerden nasıl yararlanılacağına ilişkin olarak bilgi vermek istiyoruz.

TÜBİTAK Patent Destek Programı Nedir?

TÜBİTAK patent destek programı ile birlikte, Türkiye’deki bilimsel ve teknolojik araştırmaların ve tasarımların desteklenmesi amaçlanır. TÜBİTAK zaten araştırmacılar, şirketler ve akademisyenler için zaman zaman çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu programların biri ve buluş sahipleri için en önemli olanı ise “Patent Destek Programıdır. Bu programla birlikte Türkiye’deki firmaların ve buluş sahiplerinin, uluslararası alanlarda rekabet avantajı elde etmesi ve ülkemizi en iyi şekilde temsili amaçlanır. Program kapsamında, patent almak isteyen firmalara ve kişilere maddi destek imkanları sunulmaktadır.

TÜBİTAK Patent Destek Programının Amaçları Nelerdir?

TÜBİTAK Patent Destek Programı’nın temel amacı Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların teknolojik inovasyonlarını artırmak ve rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanımaktadır. Özellikle firmaların patent başvurularını destekleme ve uluslararası düzeyde rekabet edebilme konumuna getirme hedefleri vardır. Programın ayrıca amaçları şöyledir:

 • Firmaların inovasyon kapasitelerini güçlendirmek
 • Ulusal ve uluslararası rekabet avantajı sağlamak
 • Teknolojik rekabet edilebilirliği artırmak
 • Patent başvurularını teşvik etmek
 • Firmaların Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek
 • Teknoloji transferlerini kolaylaştırmak
 • Patent sürecinde bilgilendirme ve destek sağlamak
 • Türk firmalarının patent portföyünü zenginleştirmek

Patent destek programı ile birlikte hem firmalara hem de bireysel olarak başvuruda bulunacak olan kişilere çeşitli teşvikler verilmektedir. Sizler de bu teşviklerden yararlanarak, süreci kendiniz için çok daha kolay hale getirebilirsiniz.

PATENT DESTEK PROĞRAMLARI

TÜBİTAK Patent Destek Programları

TÜBİTAK patent destek programları olarak sayabileceğimiz iki farklı program vardır. Bu programlar ve detayları aşağıdaki gibidir.

TÜBİTAK 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

TPE ile TÜBİTAK iş birliğinde oluşturulan TÜBİTAK 1008 patent programı 21.09.2006 ile 15.1.2013 yılları arasında yürütülmüştür. Günümüzde devam eden bir program değildir.

TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı

TÜBİTAK 1602 patent destek programı da aynı şekilde TPE ve TÜBİTAK iş birliği ile oluşturulmuştur. 01.01.2014 yılından bu yana yürürlükte olan ve devam eden bir destek programıdır. Bu destek programından ülkemizde yerleşik olan şirketler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve tüm T.C. vatandaşları yararlanabilir.

Diğer Patent Teşvikleri

Patent teşvikleri sadece ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası alanlarda da verilmektedir. Pek çok ülkede buna yönelik olarak kapsamlı çalışmalar vardır. Patent başvurusunda bulunacak olan kişilerin ve şirketlerin teşvik edilmesi ve daha fazla patent alınması amacıyla verilen teşviklerdir. Farklı ülkelere göre bilinen en önemli patent teşvikleri aşağıdaki gibidir:

.

ABD- Patent Kredileri ve İndirimler

ABD’de federal hükümet tarafından, şirketlerin Ar-Ge harcamalarını artırmaya yönelik olarak vergi kredisi gibi teşvikler sağlanmaktadır. Bağımsız mültecilere ve küçük işletmelere de ayrıca özel teşvik programları sunulmaktadır.

Avrupa Birliği- Horizon 2020

Avrupa Birliği Horizon 2020 programı ile birlikte Ar-Ge projelerinin desteklenmesi ve başarılı projelerin ortaya konulması için finansal destek sağlanmaktadır. Programın amacı, yenilikçi ve yararlı projeler geliştirilmesini teşvik etmektir.

Japonya- Patent İndirimleri ve Destekler

Japonya’da teknolojik inovasyonların desteklenmesine yönelik olarak paten başvuru maliyetlerini azaltan indirimler ve destekler sunulmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz teşvikler bazı ülkelerin sağlamış olduğu desteklerdir. Teşviklerden yararlanma koşulları da ülkelere göre değişiklik göstermektedir.

DİĞER TEŞVİKLER

TEŞVİK KRİTERLERİ

Kimler Patent Teşvikleri Alabilir?

Kimler patent teşviki alabilir ve patent teşviklerinden yararlanabilir merak edenler için detaylı bilgi vermek istiyoruz. Patent teşviklerinden yararlanabilecek olan kişiler şöyledir.

 • İşletmeler ve şirketler, geliştirdikleri teknolojiler için patent teşviki alabilir.
 • Bireysel girişimciler ve mucitler de geliştirdikleri inovatif ürünler için teşvik alabilir.
 • Araştırma kuruluşları ve üniversiteler, bilimsel araştırmaları için patent teşviklerinden yararlanabilir.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler yani KOBİ’ler teşvik alabilir.
 • Ar-Ge merkezleri patent teşvikleri alabilir.
 • Kamu alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ve sosyal sorunlar için çözüm geliştiren kurumlar teşvik alır.

PatentTescili

TEŞVİK NASIL ALINIR?

Patent Teşvikleri Nasıl Alınır?

1.Patent Başvurusu Yapın

Öncelikle patent başvurusu yapmanız gerekir. Patent ofislerine yapacağınız başvuru sırasında, buluşun teknik detayları ve özellikleri açıklanır. Ne kadar detay verilirse ve istenen belgeler eksiksiz olarak teslim edilirse patent alma süreci o kadar kolaylaşır.

2.Patent Başvurunuzun Kabul Edilmesi

Patent ofisleri tarafından başvurularınızın kabul edilmesi ile birlikte inceleme süreci başlar. İnceleme sürecinin ardından da patent onaylanır. Başvurularınızın onaylanması, teşvikten yararlanma sürecinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.

3.Patent Tescili

Patent ofisleri tarafından onaylanan buluşunuz ile birlikte tescil süreciniz başlar. Patent alınması ile birlikte buluşunuz resmi olarak tescillenir ve koruma altına alınır.

4.Patent Teşvik Programları Araştırın

Patent teşvik programlarını araştırarak, sizlere uygun olup olmadığını, patentinizin bu teşvikten yararlanıp yararlanamayacağını incelemeniz gerekir.

5.Teşvik Programlarına Başvuru Yapın

Size uygun teşvik programını bulduktan sonra, prosedürlere uygun olarak başvuru yapmanız gerekir. Sizlerden talep edilen belgeleri hazırlamalı, yetkili kurumlara bu belgeleri teslim ederek, başvurunuzu tamamlamalısınız.

6.Uzman Hukuki Danışmanlık Alın

Patent teşvik başvuru sürecinde, alacağınız hukuki danışmanlık süreci ile birlikte teşvikten daha kolay yararlanabilirsiniz. Bu süreçte alacağınız hukuki destekle birlikte süreci hem nasıl yöneteceğinizi hem de bu süreçte neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Patent teşvik danışmanlığı patent almak için teşvikten yararlanmak isteyen kişilere yol gösteren ve profesyonel destek veren kişilerdir. Patent teşviklerinden yararlanma sürecinde, profesyonel destek almak çok önemlidir. Her şeyden önce teşviklerden yararlanma gücünüzü artırmaktadır. Patent teşvik danışmanlarının, teşvik alma sürecinde sizlere sağlayacağı yardımlar aşağıdaki gibidir:

 • Patent başvuru sürecinin karmaşasını giderme ve bu süreçte rehberlik yapar. Belgelerin hazırlanması, sürecin düzgün yönetilmesi, başvuruların takip edilmesi gibi konularda sizlere rehberlik sağlar.
 • Patent başvuru sürecine önemli maliyetler ayrılması gerekir. Patent teşvik danışmanları ne kadar maliyet ayrılması gerektiği, bu maliyetlerin nasıl karşılanacağına ilişkin bilgiler verir.
 • Patent stratejini geliştirme ve patenti alınmak istenen hangi pazarlarda kullanılabileceğine ilişkin sizlere yardımcı olurlar.
 • Patent sahiplerinin, buluşlarını nasıl ticarileştirecekleri ya da başka birine lisanslayabilecekleri konusunda danışmanlık desteği verir.
 • Patent alım ve teşviklerden yararlanma sürecinde hukuki destek sağlar.
 • Patentin güçlendirilmesi ve kapsamının artırılmasına yönelik olarak da gerekli danışmanlık desteğini sağlar.
 • Genel olarak hem patent tescil sürecinde hem de patent teşviklerinden yararlanmak istediğinizde, patent teşvik danışmanlık uzmanları ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Merak Edilenler

Patent Teşvikleri Nedir?

Patent teşvikleri, bir buluşun korunmasına yönelik olarak geliştirilen, devlet ve diğer kuruluşlar tarafından organize edilen destek avantajlarıdır. Bireysel olarak başvuran kişiler ve şirketler için patent alma sürecini kolaylaştırma ve maddi yardımda bulunma gibi amaçları vardır.

Hangi Tür Buluşlar Patent Teşviklerinden Yararlanabilir?

Patent teşviklerinden yararlanmak isteyen buluşların, özgün, yeni ve sanayiye uyarlanabilme gibi özellikleri karşılıyor olması gerekir. Ayrıca teşvik başvurusunda bulunacak olan kişilerin de gerekli şartları karşılıyor olması gerekir.

Patent Teşvikleri Neleri Kapsar?

Patent teşviklerinin kapsamı; maliyetlerin azaltılması, hibe ve fon sağlanması ve vergi avantajları elde edilmesi gibi konuları kapsamaktadır. Yararlanılan teşvik destek programına göre teşviklerin kapsamı da değişmektedir.

Patent Teşvikleri Hangi Sektörlere Yöneliktir?

Patent teşvikleri pek çok sektöre verilmektedir. Popüler olarak teşvik verilen sektörler; teknoloji, sağlık, bilim, tarım ve enerji sektörleridir. Tabi yine bu sektörler de yararlanılan teşvik programlarına göre değişmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Call Now Button