Patent Tescil İtiraz

Patent İtiraz

Patent itiraz durumları her zaman için söz konusu olabilir. Patent tescilinde bulunan kişilere itiraz da bulunulması çok normaldir. Sizler de aynı şekilde başka bir kişinin ya da şirketin patent başvurusuna itiraz da bulunabilirsiniz. Üçüncü taraflar tarafından yapılan patent itirazlarının nasıl olacağı ve hangi nedenlerle itirazın söz konusu olacağı ile ilgili bilgi vermek istiyoruz.

Patent İtirazı Nedir?

Patent tescil itiraz işlemi buluşun daha önceden tescil edildiğine yönelik ya da bir buluşun tescil edilebilirliğinin yetersiz olması durumunda başlatılan sürece verilen isimdir. Kişi veya şirketler, patent ofisleri tarafından incelenen ve yayınlanan patentler için itiraz da bulunabilir. Tabi itiraz nedenlerini açıkça belirtmesi ve buna ilişkin olarak da gerekli belgeleri sunması gerekir. Patent itirazlarının temelinde, bir buluşun patent almasına ilişkin çeşitli itirazlar yer alır. Kişiler, bir ürünün ve buluşun patent almasını doğru bulmuyorsa, buna yönelik olarak itiraz da bulunabilir. İtiraz patent ofislerine şahsi ya da hukuki danışmanlar aracılığıyla yapılmaktadır.

PATENT TESCİL İTİRAZ

Patent İtiraz Nedenleri

Patent itiraz nedenleri olarak sayabileceğimiz son derece önemli durumlar ve unsurlar vardır. Pek çok patent başvurusunda bulunacak olan kişiler, böyle bir durumla karşı karşıya kalabilir. Patent itirazında bulunacak olan kişilerin, sebep gösterdiği genel unsurlar aşağıdaki gibidir.

 • Başvurulan buluşun aynı ya da benzer bir buluşla benzer özelliklere sahip olması
 • Buluşun özellikle ayırt edicilik yönünün zayıf olması durumunda
 • Teknik açıdan ileriye dönük değer eksikliğinin olması
 • Yeterince yenilikçi olmaması durumunda
 • Kamu düzenine aykırı olması durumunda
 • Başvurulan patent ile ilgili olarak benzer buluşların var olması
 • Buluşun tescil edilirlik bakımından yetersiz kalması
 • Daha önceden bilinen bir teknolojiye sahip olması ya da ona dayanarak üretilmesi
 • Halka açık olan bilgilerin ihlal edilmesi ile buluşun gerçekleşmesi
 • Başvurulan patentin kapsamının belirsiz ve çok geniş bir alanı kaplaması ve bu da faaliyetleri kısıtlaması gibi sonuçlar yaratması
 • Patenti alınan buluşun, kendi patent haklarına ya da işlerine olumsuz etkileri olduğunu iddia etmesi
 • Daha önceden patenti alınan bir buluşa benzer olması ya da ona dayanması durumunda patent itirazında bulunulabilir.

Tüm bu itiraz nedenlerinin tamamında, itiraz eden kişi gerekli ispatı yapmakla yükümlüdür. Bu yüzden de itirazda bulunacak olan kişiler için de büyük bir sorumluluk söz konusudur. Nedene dayalı olarak gerekli itirazın yapılmasının ardından, inceleme süreci başlar ve sonuç olarak da itirazın kabulüne ya da yetersizliğine karar verilebilir.

Patent İtirazı Nasıl Yapılır?

Patent itirazı yapmak, oldukça karmaşık bir süreç diyebiliriz. İtiraz eden taraf, bu süreci patent ofislerinin belirlediği şekilde tamamlamak zorundadır. Patent itiraz yapmanın temel adımları olduğunu ifade edebiliriz. Bu adımlar aşağıdaki gibidir.

İtiraz Nedenlerini Belirleme

İlk olarak patentin itiraz nedenlerinin belirlenmesi gerekir. İtiraz eden kişi, başvurulan bir patent işçin kesin olarak itiraz nedenine sahip olmalıdır. Bu itiraz nedenleri de yukarıda saydığımız nedenlerden biri ya da birden fazlası olmalıdır.

Patent Ofisi ile İletişim Kurma

Patent itiraz işlemleri genel olarak patent ofisleri aracılığıyla tamamlanmaktadır. Bu ofisler de sizlere itiraz sürecini nasıl yönetmeniz ve hangi belgeleri sunmanız gerektiğine ilişkin bilgiler veren kişiler vardır. Bu kişilerle iletişime geçtiğinizde daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca itiraz gerekçenizi ve belgelerinizi de aynı şekilde patent ofislerine gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Teknik Argümanların Hazırlanması

Bir patent için yapılacak olan itirazların aynı zamanda teknik argüman içermesi gerekir. İtiraz eden kişiler, başvurulan buluş ile ilgili olarak teknik detayların yer aldığı ve itiraz nedenlerini sıraladığı bir argüman hazırlamak zorundadır.

Hukuki Destek Alma

Hem patent tescil sürecinde hem de itiraz sürecinde, alacağınız hukuki destekle birlikte süreci çok daha profesyonel bir biçimde yönetebilirsiniz. Sizlere sağlanacak olan destek sayesinde, kısa sürede patent itiraz sürecini başlatabilirsiniz. Ayrıca alacağınız hukuki destek sayesinde, itirazınızın yersiz olup olmadığını da öğrenebilir ve buna göre vazgeçebilirsiniz.

İtirazın Resmi Dilekçe ile Sunulması

Patent itirazında bulunacak olan kişilerin, bu itirazını resmi bir dilekçe ile sunması gerekir. Dilekçe de itiraz eden tarafların kimlik bilgileri, itiraz nedenleri ve teknik argümanlara yer verilmektedir. Tüm bunların eksiksiz olarak tamamlanması ve yetkili kurumlara teslim edilmesi gerekir.

Patent Ofisinin Cevabını Bekleme

Patent ofislerine, patent itirazına ilişkin olarak başvurunuzu yaptıktan sonra, artık sizler için ofisin bu itirazı inceleme ve geri dönüş yapmasını bekleme süreci başlar. Patent ofisleri yoğunluğa göre, itirazınızı inceler ve olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş yapar. Ayrıca sizlerden bu süreçte ek belge ya da itirazınızı destekleyecek kanıtlar da talep edebilir. Böyle bir durumda da sizlerden istenen ek belge ve talepleri mutlaka yerine getirmeniz gerekir.

İtirazı Güncelleme

Patent ofisleri bahsettiğimiz gibi değerlendirme aşamasının ardından herhangi bir düzeltme ya da ek belge talep ederse, itiraz eden kişilerin bu talepleri yerine getirerek tekrar başvuru yapması gerekir. Sizler düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar inceleme süreci başlar ve patent ofisleri nihai karar vererek, sizlere geri dönüşü sağlar.

Patent itiraz süreci genel olarak karmaşık ve teknik detayları ile yorucu bir süreçtir. Bu süreçte gerçekten talep ettiğiniz gibi patentin iptalini ya da düzeltilmesini sağlamak için sağlam hazırlanmanız gerekir. Özellikle alacağınız profesyonel destekle beraber, bu süreci çok daha sorunsuz halledebilirsiniz.

İTİRAZ NASIL YAPILIR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Merak Edilenler

Patent itirazları kaç türde olabilir?

Patent itiraz süreci, itirazın nedenine bağlı olarak farklı türlerde olabilir. Sıklıkla patent itiraz türleri:

 • Önceki buluşların varlığına dayalı
 • Tescil edilebilirlikle ilgili
 • Teknik detaylara dayalı
 • Geçmiş itirazlara dayalı itiraz

Patent itirazının sonuçları nelerdir?

Patent itiraz sonuçları, itiraz nedeninin incelenmesi ve patent ofisleri tarafından değerlendirilmesi ile sonuçlanır. İtiraz geçerliliği söz konusu ise kabul edilir ve patent iptal edilebilir. Eğer itirazın geçerliliği söz konusu değil ise de itiraz reddedilir.

Patent itirazı süreci ne kadar sürer?

Patent itiraz süreci genel olarak birkaç aydan bir yıla kadar sürmektedir. Bu süre özellikle itirazın nedenine göre ve inceleme sürecine göre değişmektedir. Patent ofislerinin yoğunluğu da aynı şekilde bu sürecin uzamasına neden olmaktadır.

Patent itirazı ne zaman yapılmalıdır?

Patent itirazı, patentin başvuru sürecinde yapılması gereken bir işlemdir. Tabi patent verildikten sonra da yine itiraz da bulunma söz konusu olabilmektedir. Ancak başvuru sürecinde yapılan itirazın çok daha iyi olacağını ifade edebiliriz. Böylece işlem adımlarının daha hızlı ve kısa sürede tamamlanması sağlanır.

Patent itirazı için bir avukat gereklidir mi?

Patent itiraz sürecinde avukat olması zorunlu değildir. Ancak hukuki bir uzman desteği almak, sizlere her zaman için karmaşık süreçlerde avantaj sağlayacak bir durumdur. Bu şekilde itiraz eden tarafların haklarının korunması ve itirazın gerçekleşmesi çok daha kolay olacaktır.

Patent itirazı yapmak maliyetli midir?

Patent itiraz işlemlerinin maliyeti pek çok unsura bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörlerin başlıca unsurları; patent ofisleri, kullanılan hukuki destek ve itirazın karmaşıklığıdır. Tüm bunların değerlendirilmesi sonucunda, patent itiraz maliyetlerinin ne kadar olacağı sonucuna çok daha net bir biçimde ulaşılabilecektir.

Detaylı Bilgi İçin

Call Now Button