Patent Hukuku

Patent Hukuku

Patent hukuku patent sahiplerini koruyan ve onların haklarının güvence altında tutan bir hukuk alanıdır. Birçok kişi patent ihlal ve alım sürecinde patent hukukundan yararlanmaktadır. Patent almak isteyen kişiler için ya da hali hazırda bir patenti bulunan kişiler için hukuki destek sağlanır. Patent sahiplerinin mutlaka patent hukuku ile ilgili bilgi sahibi olması ve gerekli durumlarda da profesyonellerden danışmanlık hizmeti alması gerekir. Gelin birlikte patent hukuku nedir ve tam olarak kapsamı nelerdir inceleyelim.

Patent Hukuku Nedir?

Patent hukuku kullanışlı ve yeni buluşların yasal olarak korunmasını sağlayan hukuk dalına verilen isimdir. Patent hukuku ile birlikte patent sahiplerinin buluşlar üzerinde üretme, satma ve lisanslama hakları korunmaktadır. Kişiler patent hukukunun kapsamı sayesinde, izin olmaksızın buluşlarının kullanılmasını engeller. Herhangi bir ihlal durumunda da kişinin haklarının korunması sağlanır. Patent hukukunun son derece önemli amaçları ve ilkeleri vardır. Bir kişinin buluşu için patent sahibi olması, son derece önemli bir avantajdır. Bu yüzden de patent sahiplerinin yasal olarak korunması gerekir. İşte tam olarak bu noktada da patent hukuku devreye girmektedir.

PATENT HUKUKUNUN AMAÇLARI

Donec quam felis, ultricies nec eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Patent Hukukunun Amaçları Nelerdir?

Patent hukukunun amaçları ile ilgili sizlere söyleyebileceğimiz pek çok önemli durum vardır. Patent ne kadar önemli ise patent hukuku da o kadar önemlidir. Bu yüzden de önemli amaçlar edinilmiştir. Bilinen en temel amaçlar ise şöyledir.

 • Yeni ve yaratıcı projelerin ve buluşların teşvik edilmesi
 • Buluş sahiplerinin haklarının korunması ve onlara ayrıcalık sağlanması
 • Buluşların kamuyla paylaşılması ve böylece teknolojik gelişmelerin teşvik edilmesi
 • Patent hukuku ile birlikte hakları korunan buluş sahipleri için yatırım ve Ar-Ge’nin teşvik edilmesi gibi amaçları bulunmaktadır.

Patent Hukukunun Temel İlkeler

Patent hukuku temel ilkeler ve alanlar nelerdir merak ediyor olabilirsiniz. Patent hukuku genel olarak yaratıcılığın teşvik edilmesi ve insanlar için yararlı buluşların artırılması için çalışır. Bunları yaparken de temel bazı ilkelere sahiptir. Bu ilkelerin bazıları ise şöyledir:

Yenilik İlkesi

Patente konu olan buluşun, her yönüyle yeni olması gerekir. Daha önceki buluşlarla kıyaslandığında, yenilik ilkesini tamamen karşılamak durumundadır.

Sanayiye Uygulanabilirlik İlkesi

Patent hukukuna başvurulabilmesi için, söz konusu buluşun sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Kısacası buluşun, bir endüstri ya da ticaret alanında kullanılabilecek tarafının olması gerekir.

Buluşun Bulunabilirliği İlkesi

Patent başvurusu yapan kişi ve kurumlar, buluşun detaylarını kamuya açıklayabilmeli ve detaylarını paylaşmalıdır. Aynı zamanda buluşun mutlaka endüstriye ve bilimsel topluluğa katkıda bulunması gerekir.

Tescil Edilebilirlik İlkesi

Başvurulan buluşun aynı zamanda patent ofisleri tarafından tescil edilmiş olması gerekir. Tescil edilebilir nitelikte olan yani kriterleri tamamen karşılayan buluşlar için patent hukuku işlemektedir.

Yaratıcılığın Ödüllendirilmesi İlkesi

Patent hukuku ile birlikte yaratıcı ve yenilikçi projeler ödüllendirilmektedir. Buluş sahipleri bu ilke sayesinde belirli bir süre için monopoli haklarına sahip olmakta ve doğal olarak da yaratıcılık ödüllendirilmektedir.

Kamu Yararı İlkesi

Buluşun mutlaka kamu için yararlı olması ve toplumun geneli için de genel olarak fayda sağlaması gerekir. Patent hukukunun en önemli ilkelerinden biri kamu yararı ilkesidir. Buluşun bu kriteri karşılaması ile birlikte ilkenin devreye gireceğini ifade edebiliriz.

Süre İlkesi

Patent hakkı, başvuru sahiplerine belirli bir süre için verilmektedir. Patent başvuru tarihinden itibaren bu süre 20 yıldır. Sürenin sonuna gelindiğinde ise eğer yenileme olmazsa buluş kamuya açık hale gelmektedir.

Lisanslama İlkesi

Patent sahipleri, istedikleri zaman sahip oldukları lisans hakkını bir başkasına devredebilir. Böylece buluşun daha geniş bir kullanım alanına yayılması ve ticari açıdan da faydalı olması sağlanabilmektedir.

Yukarıda verilen ilkeler, genel olarak patent hukuku ilkeleri olmaktadır. Söz konusu buluşların tüm bunları karşılıyor olması ile birlikte patent hukuku da patent sahiplerini tam olarak koruyacaktır. Bu yüzden de tüm bu ilkelerin dikkate alınması ve üzerinde durulması gerekir. Çünkü patent almak ve olası bir patent ihlali durumunda, sizleri ancak ve ancak patent hukuku koruyabilecektir.

Patent İhlali

Patent’in ihlal edilmesi durumunda, patent sahiplerinin pek çok hukuki hakkı doğmaktadır. Kişinin izni olmadan buluşun kullanılması, üretilmesi ya da satışının yapılması patent ihlali anlamına gelmektedir. Patent ihlal durumu söz konusu olduğunda, sırasıyla yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikli olarak patent sahibi tarafından patent ihlalinin tespit edilmesi gerekir. Bu süreçte de aynı şekilde hukuki danışmanlık alabilirsiniz.
 • Patent ihlalinin tespitinden sonra, ihlali yapan kişi ve kurumlara uyarı mektubu gönderilmesi gerekir. Bu uyarı mektubunda, ihlale ve ihlalin neleri içerdiğine ilişkin bilgiler yer alır.
 • Uyarı mektubunun ardından halen ihlal devam ediyorsa, taraflar arasında müzakere süreci başlamaktadır. Anlaşmazlık durumu müzakerelerde çözülebilir ya da sorunun çözülmemesi ile birlikte durum mahkemeye intikal ettirilir.
 • Mahkemeye ihlale ilişkin olarak dava açılır ve gerekli delillerin sunulması ile birlikte mahkeme süreci başlar.
 • Mahkeme gerekli incelemeleri yapar ve sonuç olarak hükümde bulunur. İhlal durumu var ise, tazminata karar verir. İhlal durumu yok ise de mahkeme düşer.
 • Taraflar mahkemenin sonucuna göre itiraz da bulunabilir ve kararı temyize gönderebilir. Bununla birlikte de yine araştırma süreci başlamaktadır.
 • Sonucun yine aynı gelmesi durumunda tazminatın kesin olarak ödenmesine ya da ihlalin kesin olarak olmadığına karar verilir.

HUKUKİ SÜREÇ

Patent Hukuku Danışmanlığı ve Avukatlık

Patent Danışmanlığı ve Avukatlık

Patent hukuku danışmanlığı icat edilen ürünler ya da süreçlerle ilgili olarak, yasal ihlal durumunda devreye giren hukuki bir alandır. Bu alanda uzmanlaşan kişiler, sizlere patent alım süresinde, ihlal durumunda yardımcı olmaktadır. Patent hukuk danışmanları aşağıdaki konularda sizlere hizmet vermektedir.

 • Patent hukuk danışmanları, patent alım, başvuru, patent savunma süreçlerinde destek verir.
 • İcat sahipleri için durum analizi yapar ve buluşun patent için uygun olup olmadığını inceler.
 • Patent başvurularının hazırlanması, başvurunun takibi, olası sorunlarda savunmasının yapılması konularında destek verir.
 • Patent ihlalleri durumunda, patent sahiplerini mahkemede temsil etme görevi de patent hukuk avukatlarının görevidir.

Patent hukuk danışmanları sizlere daha çok süreç hakkında bilgi verirken, hukuki süreçlerin yönetilmesi ve patent sahiplerinin yasal olarak temsil edilmesi avukatların görev ve yetki alanlarına girmektedir. Patent hukuku danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak ve patent üzerindeki haklarınızı öğrenmek için, bizleri takip edebilir ve konuya ilişkin olarak merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Patent Hukuk Danışmanlığı

SIKÇA SORULAN SORULAR

Merak Edilenler

Patentler hangi tür buluşları kapsar?

Patentler yenilikçi, faydalı ve sanayiye uygun olan ürün, cihaz ve sistemleri kapsamaktadır. Bu kapsamda yer alan ürünler için alınan patentlerin korunma sürecinde de hukuki destek alınmaktadır.

Patent hakkı ne sağlar?

Patent hakkı bir buluşun belirli bir süre için kullanım, üretim ve başkalarının benzer buluşlar yapılmasının engelleme gibi haklar sağlamaktadır.

Patentin geçerlilik süresi dolarsa ne olur?

Patentin geçerlilik süresi dolması halinde, patent sahipleri yenileme için başvurur ve geçerlilik süresini de bu şekilde uzatmış olur.

Patent ihlali nedir?

Patent ihlali, patent sahibinin izni olmaksızın başka kişilerin patentli olan buluşu üretmesi, kullanması ya da satması durumunda ortaya çıkmaktadır. Patent ihlali, patent hukukunun en önemli konuları arasında yer alır. Patent sahipleri sıklıkla bu konu yüzünden patent hukukuna başvurmaktadır.

Patent hukuku alanında profesyonel destek almak neden önemlidir?

Patent hukuku oldukça karmaşık bir alandır ve bu alanda karşılaştığınız durumlarda mutlaka profesyonel destek almanız gerekir. Böylece olası hataları engeller ve hukuki olarak zor durumda bırakacak durumların ortadan kaldırılması sağlanır.

Patentin koruma alanı nedir?

Patent koruma alanı, bir buluşun belirli bir alan ya da bölge için korunması anlamına gelir. Daha doğrusu buluşun korunduğu alanı ifade eden bir kavramdır.

Patent hakkını hangi kurum verir?

Patent hakkı ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmektedir. Uluslararası alanlarda ise patent vermekle yetkili farklı kurumlar vardır.

Call Now Button