Marka Tescil Yayın İlan

Marka Tescil Yayın Süreçleri

Marka tescil yayın süreçleri belirli aşamalardan oluşur ve başvuru sahipleri bu aşamalarda bilgilendirir. Marka ofisleri tarafından yapılan bu incelemelerle birlikte bir markanın tescil edilmesi ve sonrasında da yayınlanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte çeşitli sorunlar ve yayınlanmanın engellenmesine yönelik olarak itirazlar da söz konusu olabilir. Marka tescil ettirmek isteyen kişiler için, marka tescilinin yayın süreçleri ile ilgili bilgi vermek istiyoruz.

Marka Tescil Yayın Süreçleri Nasıl İşler?

Marka tescil yayın süreci markanın hak sahibinin yayınlanması anlamına gelmektedir. Marka başvurularında, markanın tescil edilmesine karar verildikten sonra resmi olarak marka tescil yayınlama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin nasıl işlediğine ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri verebiliriz.

MARKA YAYIN (BÜLTEN)

Marka İnceleme Aşaması

Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, marka ofisleri tarafından gerekli inceleme süreci başlamaktadır. Marka ofisleri bu süreçte, başvuruyu hukuki ve teknik açıdan inceler. Başvurunun uygun olup olmadığı kontrol edilir ve herhangi bir itiraz durumu var ise hak sahibine gerekli bilgilendirme yapılır.

Yayın İlanı

Başvurunun incelenmesi başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra marka ofisleri yayınlama kararı verir. Yayınlama işlemi marka ofislerinin resmi yayın organlarında ya da internet sitesi üzerinden yapılır. Marka tescil yayın işlemi, bir markanın hak sahibine tanındığına ilişkin olarak üçüncü taraflara ve kamuya duyurulması aşamasıdır. Böylece başvuruya itiraz etme hakkı olan kişiler için itiraz edebilme hakkı tanınır.

İtiraz Süreci

Markanın yayınlanmasının ardından üçüncü şahıslar ve kuruluşlar için itiraz süreci başlamaktadır. Bu itiraz süreci birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. İtiraz sürecinde başvuru için itirazda bulunacak olan kişiler, marka ofislerine gerekçeleri ile birlikte itirazlarını sunmalıdır.

İtirazın Çözümü

Yapılan itirazların incelenmesi ve neticelendirilmesi de aynı şekilde marka ofisleri tarafından yapılmaktadır. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması halinde, marka ofisleri gerekli incelemeyi yaparak bağımsız bir şekilde karar vermekle yükümlüdür.

Tescil veya Ret Kararı

İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından marka ofisleri itirazın kabulüne ya da reddine karar verebilir. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından eğer itiraza konu olan durumun geçersizliğine karar verilirse, marka sahibine resmi tescil belgesi verilmektedir.

Sık Yapılan Hatalar

Marka tescilinde sık yapılan hatalar ne yazık ki marka sahiplerinin başvurularının reddedilmesine ya da marka tescil hakkının kaybedilmesine neden olmaktadır. Bu yüzden de hataların bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekir. Sıklıkla marka tescil sürecinde yapılan hatalar aşağıdaki gibidir:

Markanın Benzersiz Olmaması

Markanın benzersiz ya da ayırt edici olmaması başvuruların reddedilme riskini artırmaktadır. Bu süreçte özellikle sıradan kelimelerin, açıklayıcı terimlerin kullanılması soruna neden olmaktadır.

Nice Sınıflarının Doğru Belirlenmemesi

Markalar için sınıflandırma vardır ve bu sınıflandırmaya Nice Sınıflandırması ismi verilir. Başvuru sırasında doğru sınıflandırmanın belirlenmesi gerekir. Başvuru sahiplerinin en fazla hata yaptığı konuların başında sınıflandırmanın doğru seçilmemesi gelmektedir.

Hukuki Temsilin Yokluğu

Marka başvuru süreci genel olarak kolay gibi gözükse de aslında hukuki açıdan dikkat gerektirir. Bu yüzden de başvuru sırasında hukuki danışmanlık alınması gerekir. Pek çok marka başvuru sahibi bu süreçte hukuki destek almadığı için, sorun yaşamaktadır.

İncelenme Sürecinde Bilgi Sağlamamanın Sonuçları

Marka ofisi inceleme sürecinde sizlerden ek belge talep edecektir. Marka ofisinin ek belge taleplerinin karşılanmasının ihmal edilmesi durumunda sorun olacaktır. Böyle durumlarda başvurunun reddedilmesi durumu söz konusu olacaktır.

Başvuru Ücretini Ödememek

Marka tescili için sizlerden belirli bir ücret talep edilir. Marka temsilcileri bu ücreti ödemeli ve ücreti ödediğine ilişkin olarak dekontu başvuruda teslim etmelidir. Bu ücretin ödenmemesi durumunda da başvuru tamamlanmaz ve reddedilir.

Marka Tescil Araştırma Nasıl Yapılır?

Marka araştırması, marka tescil sürecinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Doğru araştırma ile birlikte aynı zamanda marka tescil yayın süreci de aslında garantiye alınacaktır. İyi bir marka araştırması yapılmasının ardından, marka için itiraz edilme durumları da engellenecektir. Marka araştırması yapılırken, yapılması gerekenler ise aşağıdaki gibidir:

  • Öncelikli olarak markanızın ayrıt edici özelliklere sahip olmasına ve benzersiz olmasına dikkat etmeniz gerekir.
  • Markanızın nice sınıflarını belirlemeniz gerekir. Böylece markanızın diğer markalardan ayırt edilmesini sağlamanız gerekir.
  • Marka araştırma sürecinde marka veri tabanlarını kullanmanız gerekir. Marka ofislerinin resmi web siteleri üzerinden markaların var olup olmadığı araştırılmalıdır.
  • Sadece ulusal veri tabanları değil aynı zamanda uluslararası marka veri tabanları da ayrıca kontrol edilmelidir. Bunun için uluslararası marka veri tabanı olan Madrid System’u kullanılır.

DANIŞMANLIK

Marka Tescil Danışmanlık Hizmeti

Marka tescil danışmanlığı kişilerin marka tescil başvurularında yardımcı olmaları için görevlendirdikleri kişilerdir. Bu kişiler sayesinde, marka tescil işlemlerinin çok daha başarılı ve etkili bir şekilde tamamlanması sağlanır. Marka tescil danışmanlığı desteği almak, sizlere başvurunun her aşamasında fayda sağlamaktadır. Özellikle iyi bir danışman desteği almanın çok önemli faydaları olduğunu ifade edebiliriz. Bu faydalar aşağıdaki gibidir:

  • Marka hukuk danışmanları, marka tescil sürecinde yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip oldukları için, sizlere yardımcı olacaktır.
  • Özellikle markanın araştırılması ve analiz edilmesinde çok etkili destekler sağlanacaktır.
  • Marka tescil başvurularında en sık yapılan hatalar arasında bulunan doğru Nice Sınıflandırmasının tercih edilmesinde, hata payını en aza indirmektedir.
  • Sizleri tescil sürecini yönetme ve bu sürecin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamak için çalışmaktadır.
  • Profesyonel bir danışmanın rehberliğinde gerçekleştirilen marka tescil başvurusunda maliyet azaltılmaktadır. Sonuç olarak hem zamandan tasarruf sağlanmakta hem de ek işlemler engellendiği için de yine maliyetten büyük tasarruf sağlanmaktadır.

İtiraz ve Savunma için

SIKÇA SORUAN SORULAR

Merak Edilenler

Marka tescil yayını ne zaman gerçekleşir?

Marka tescil yayını, başvurunun marka ofisleri tarafından incelenmesi ve uygun olduğuna karar verilmesinin ardından gerçekleşmektedir.

Marka tescil yayını hangi bilgileri içerir?

Marka tescil yayını, marka ofisi tarafından marka başvurusunun kabul edildiği ve kamuya duyurulduğunu içerir. Ayrıca markanın ismi, başvuru sahibine ilişkin bilgiler ve başvurulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak da kategoriler yer almaktadır.

Yayın sürecinde itiraz hakkım var mı?

Marka tescil yayın sürecinde, üçüncü tarafların her zaman itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu itiraz etme hakkı belirli bir süre ile sınırlıdır.

Marka tescil yayını itiraz süresi nedir?

Marka tescil yayını itiraz süresi, resmi yayın tarihinden itibaren 2 aydır. Tabi bu süre çeşitli unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İtiraz sürecinde nasıl itirazda bulunabilirim?

İtiraz sürecinde, marka ofislerinin belirlediği şekilde itirazda bulunulması gerekir. Resmi olarak marka ofislerine başvurulmalı ve talep edilen ücret ödenerek, belgelerle birlikte itiraz başvurusu yapılır.

Marka tescil yayını sürecinde avukatlık hizmeti almalı mıyım?

Marka tescil sürecinde genel olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak, başvurunun eksiksiz ve doğru yapılmasına olanak tanır. Zorunlu değildir ancak profesyonel yardım almanız sizlere yarar sağlayacaktır.

Marka tescil yayını süreci ne kadar sürer?

Marka tescil yayın süreci ülkelere göre değişiklik gösterir. Ülkemizde ortalama 8 ila 10 ay arasında tüm başvuru ve onaylanma süreci tamamlanmaktadır.

Call Now Button